Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Η ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης τεχνικών έργων (project management) και υποστηρίζει επενδυτές, εταιρίες και ιδιώτες σε όλα τα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με το ακίνητο τους. Στόχος της είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη λειτουργικών κατασκευών, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τον προϋπολογισμό και εστιάζοντας τόσο στην αισθητική του κτιρίου, όσο και την αειφορία των τοπικών κοινωνιών.

konkat-logo-big-grey

Η ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση του τεχνικού έργου από τον προγραμματισμό και την προετοιμασία ως την τελική παραλαβή και λειτουργία του. Τα στελέχη της εταιρίας κατέχουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να διαχειρίζονται με επιτυχία πολύπλοκα και απαιτητικά έργα, εξασφαλίζοντας την ποιοτική, έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού διεκπεραίωσή τους.

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

Η ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ λειτουργεί ως στρατηγικός συνεργάτης και σύμβουλος εξασφαλίζοντας με συστηματικό έλεγχο την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της.

Αναλαμβάνει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την άρτια αποπεράτωση του έργου.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

  • Εύρεση – αξιολόγηση συμμετεχόντων και σύσταση ομάδας
  • Χρονικός προγραμματισμός – οργάνωση και παρακολούθηση του έργου
  • Κοστολόγηση του έργου

  • Διοίκηση του έργου

  • Τεχνικό management

  • Διαχείριση και επίλυση κρίσεων

  • Επίβλεψη έργου

Εκπόνηση Μελετών

Η εταιρία διαθέτει άριστη τεχνογνωσία και την εμπειρία που απαιτείται για την εκπόνηση άρτιων προτάσεων ευθυγραμμισμένων με τις απαιτήσεις του κάθε project.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Το αρχιτεκτονικό τμήμα της ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ αποτελείται από επαγγελματίες που παρέχουν μελετητικές υπηρεσίες υψηλής αισθητικής και ποιότητας, εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του κάθε έργου. Αναπτύσσει ιδιαίτερες προτάσεις και εξασφαλίζει πρωτότυπες λύσεις στις οποίες ενσωματώνονται οι υπόλοιπες τεχνικές μελέτες για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ εκπονεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την πραγματοποίηση νέων έργων ή την τροποποίηση υφισταμένων. Οι μελέτες αυτές αποτελούν προ απαιτούμενη ενέργεια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και σχεδιάζονται με υπευθυνότητα σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα προσεγγίζονται με σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν βασική αρχή της ΚΟΝΚΑΤ.

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Η εταιρία πραγματοποιεί ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για τεχνικά και βιομηχανικά έργα και αναλαμβάνει συγχρόνως την επίβλεψη των εγκαταστάσεων. Οι μελέτες αφορούν σε κάθε είδους κτιριακές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών και έχουν ως στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Κάθε έργο αποτελεί μία επένδυση, η οποία έχει πλήθος απαιτήσεων -τεχνικών, χρονικών και οικονομικών- ώστε να βελτιστοποιείται το όφελος. Η ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας (τεχνοοικονομικές μελέτες) οι οποίες καθορίζουν το οικονομικό πλαίσιο του έργου και παρέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη λήψη σωστών επενδυτικών αποφάσεων.

Στρατηγικός σχεδιασμός

Η ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ αναλαμβάνει τη μελέτη επιχειρησιακών σχεδίων ανάπτυξης (business plans) ώστε να καθοριστούν οι παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν τον τη βιωσιμότητα του έργου. Η δημιουργία ενός σωστού business plan αποτελεί σημαντικό εργαλείο μέσα από το οποίο αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος και καταγράφονται πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν. Συγχρόνως αναλύονται εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης.