Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ αξιοποιεί χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων διεθνών οργανισμών και έχει ως στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται.

Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία, πιστοποιημένα στελέχη και επιστημονικό προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του έργου.

Τι προσφέρει η ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ:

Αξιολόγηση

Αξιολογηση

Αποτιμούμε την υφιστάμενη κατάσταση, συζητάμε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και προχωράμε στην προ αξιολόγηση

Έρευνα

Ερευνα

Ελέγχουμε όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης και σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα

Καθοδήγηση

Καθοδηγηση

Ενημερώνουμε για το σύνολο των δικαιολογητικών και ελέγχουμε την ορθότητά τους

Σύνταξη φακέλου

Συνταξη φακελου

Συντάσσουμε τον φάκελου και υποβάλουμε την πρόταση

Υλοποίηση

Υλοποιηση

Ενημερώνουμε για την πορεία του προγράμματος, υποστηρίζουμε και παρακολουθούμε του έργο μέχρι την υλοποίηση του