Σχετικά με εμάς

Η εταιρία ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1977 και προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας οι οποίες καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών της.

Δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς με απόλυτη επιτυχία, συνδυάζοντας την απόλυτη οργάνωση και την τεχνογνωσία με την εμπειρία και εξειδίκευση του προσωπικού της.

Στόχος της είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών όπως και η συνεχής υποστήριξη των πελατών της προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Business Buildings

Σχετικά με εμάς

Η εταιρία ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1977 και προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας οι οποίες καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών της.

Δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς με απόλυτη επιτυχία, συνδυάζοντας την απόλυτη οργάνωση και την τεχνογνωσία με την εμπειρία και εξειδίκευση του προσωπικού της.

Στόχος της είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών όπως και η συνεχής υποστήριξη των πελατών της προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Σχετικά με εμάς

 

Η εταιρία ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1977 και προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας οι οποίες καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών της.

Δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς με απόλυτη επιτυχία, συνδυάζοντας την απόλυτη οργάνωση και την τεχνογνωσία με την εμπειρία και εξειδίκευση του προσωπικού της.

Στόχος της είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών όπως και η συνεχής υποστήριξη των πελατών της προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Υπηρεσίες

Η ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

Υπηρεσίες

Η ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

EU Programmes

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Η ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ αξιοποιεί χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων διεθνών οργανισμών και έχει ως στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται.

Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία, πιστοποιημένα στελέχη και επιστημονικό προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του έργου.

Διαχείριση τεχνικών έργων

Η ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης τεχνικών έργων (project management) και υποστηρίζει επενδυτές, εταιρίες και ιδιώτες σε όλα τα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με το ακίνητο τους. Στόχος της είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη λειτουργικών κατασκευών, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τον προϋπολογισμό και εστιάζοντας τόσο στην αισθητική του κτιρίου, όσο και την αειφορία των τοπικών κοινωνιών.

Project Management
Project Management
Real Estate

Διαχείριση επαγγελματικών ακινήτων

Η ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ δραστηριοποιείται επίσης στην ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση ακινήτων επαγγελματικής χρήσης. Η εταιρία έχει υπό την ιδιοκτησία της κτίρια υψηλών προδιαγραφών που πληρούν όλα τα πρότυπα ασφάλειας.

Υπηρεσίες πληροφορικής

Η Διεύθυνση Πληροφορικής της ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ παρέχει ολοκληρωμένες, άρτιες και αξιόπιστες μηχανογραφικές υπηρεσίες από μια ομάδα έμπειρων συμβούλων & μηχανικών. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν διαχρονικές και αποδοτικές επενδύσεις, που αυξάνουν την παραγωγικότητα των πελατών μας.

IT Services
IT Services

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Διαχείριση τεχνικών έργων

Διαχείριση Ακινήτων

ΙΤ Services

Επικοινωνία

Ηρώδου Αττικού 12A T. K. 151 24 Μαρούσι, Ελλάδα

+30 2108093000